Zarejestruj sie
Babble.pl - pomaga kontaktować się z innymi osobami i udostępniać im różne informacje i treści.
1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Proszę przeczytać uważnie poniższe warunki i zasady.

Podczas korzystania witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ..
Przeczytał, zrozumiał, i zgadza się być związany z polityką oraz warunkami określonych w niniejszym dokumencie.

Przyjmuję do wiadomości, że przeczytałem/am, zrozumiałem/am, i zgadzam się być związany z polityką oraz warunkami w niniejszym dokumencie.

2. TWOJE KONTO

Jeśli korzystasz z tej strony, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do komputera, i zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta oraz dostępu do Hasła. Babble.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zablokowania konta, usunięcia lub edycji zawartości, lub anulowania zamówień według własnego uznania. (Słowa "my", "nasz" lub "nas" również odnosi się do Portalu).


Nielegalne lub obraźliwe wykorzystywanie jest zabronione.

Nie wolno nadużywać, nękać, grozić, podszywać się lub zastraszać innych użytkowników naszej witryny www. Użytkownik nie może korzystać z usług za jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane treści obrazki itd.. Użytkowników międzynarodowych zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów lokalnych (w uzupełnieniu do prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork dotyczących postępowania on-line oraz dopuszczalnej zawartości. Jeśli okaże się, że będzie zaangażowany w nielegalną lub nieprawidłowe użytkowanie na naszej stronie, portal będzie zawiesiać Konto lub usuwać profil.


Twoja osobista odpowiedzialność

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje relacje z innymi użytkownikami jak i za treści czy wysył uploadu. Babble.pl nie jest w stanie moderować wszystkie treści oraz wypowiedzi na portalu.
Babble.pl nie udziela żadnej gwarancji co do postępowania odnośnie postów, komentarzy.
Babble.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niekaralności lub inne badania przesiewowe ( t.j obnażanie się publicznie w profilu, zdjęcia seksualne oraz inne tego rejestrów publicznych.
Babble.pl nie podnosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wyrównawcze, wtórne lub przypadkowe, wynikające z lub odnoszące się do twojego konta lub kogokolwiek z korzystania z portalu lub usługi, w tym bez ograniczeń, uszkodzenia ciała, emocjonalne, i/lub inne szkody wynikające z komunikacji lub spotkania z innymi zarejestrowanymi użytkownikami tego serwisu lub osoby które spotykamy przez Portal. Użytkownik zgadza się podjąć odpowiednie środki ostrożności, we wszystkich kontaktach z innymi użytkownikami, zwłaszcza jeśli zdecyduje się spodkać w trybie offilne lub osobiście.


3. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie programy użyte na tej stronie są własnością Babble.pl lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez prawo Polskie i międzynarodowe prawo autorskie.


Użytkownicy tej strony mają całkowity zakaz od przesyłania, pobierania lub w inny sposób przy użyciu jakichkolwiek materiałów, programów, które są chronione przez znaku towarowego lub prawa autorskie bez pisemnej zgody właściciela materiałów. Użytkownicy gwarantują, że mają legalne uprawnienia do wszystkich materiałów, które, przesyłają lub w inny sposób używać w połączeniu z tą witryną. Poprzez wykorzystanie tego użytkownika strony zgadza się zabezpieczać i chronić od wszelkich szkód, które mogą podtrzymywać Babble.pl. Babble.pl w związku z działalnością konkretnego użytkownika w połączeniu z tą witryną, w tym, ale nie ogranicza się do korzystania z materiałów, które są zastrzeżone znakiem towarowym lub chronione prawem autorskim.


Komunikacja elektroniczna

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub podczas wysłania e-maila do nas, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas drogą elektroniczną materiałów promocyjnych, reklamowych oraz informacyjnych. Będziemy z Tobą poprzez e-mail lub poprzez wywieszenie informacji na stronie z Profilu Babble. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia, lub inne informacje, które oferujemy Państwu drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, że takie komunikaty w formie pisemnej.Znaki Towarowe

Babble.pl i grafika inne obrazki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wizerunek handlowy Spółki w Polsce i / lub w innych krajach. Znakami towarowymi Portalu i szata graficzna nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest Portalem, w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować dezorientację Użytkowników ani w żaden sposób, który dyskredytuje lub kompromituje Portalem. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością Portalu, które pojawiają się na tej stronie są własnością ich właścicieli, które mogą lub nie mogą być powiązane z, połączone lub sponsorowanych przez Portal.LICENCJA I DOSTĘP DO SERWISU

Portal udziela ograniczonej licencji na dostęp oraz prywatnego korzystania z tego serwisu i nie do pobrania (inne niż buforowanie stron) lub modyfikacji, lub jakiejkolwiek jego części, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Portalu. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej strony lub jej zawartości; wszelkie gromadzenia i wykorzystywania wykazów produktów, opisy lub cen; każde użycie tej witryny lub jej zawartości; lub jakiekolwiek inne korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. Ta witryna lub jakakolwiek część tej witryny nie może być powielana, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Portalu. Nie kadrowanie lub wykorzystanie techniki kadrowania do wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych, w tym, ale nie ograniczając się do, obrazów, tekstu, wyglądu strony lub formy Portalu bez pisemnej zgody Portalu. Użytkownik nie może używać żadnych meta tagów lub innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego nazwę Portalu lub znakami towarowymi bez pisemnej zgody Portalu. Wszelkie nieautoryzowane użycie kończy zgody lub licencji udzielonej. Nie możesz używać logo Portalu lub innych praw własności grafiki lub znaku towarowego w ramach linku bez pisemnej zgody Portalu.


Ryzyko utraty

Wszystkie przedmioty zakupione od Portalu są wykonane zgodnie z umową przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty i tytuł dla takich przedmiotów przechodzi na Ciebie. Jedynie zwrot kwoty za reklamę może zostać odnowiona gdyż zostanie wykazany kwit zakupu danej powierzchni reklamowej.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Ta witryna i wszystkie informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowania) oraz usług na lub w inny sposób udostępnione do was na tej stronie są dostarczane przez Portal na "TAK JAK JEST" i "jak dostępne", chyba że ustalono inaczej na piśmie , PORTAL NIE UDZIELA ŻADNYCH jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, CO DO DZIAŁANIA TEJ STRONY LUB informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) lub usługi zawarte lub w inny sposób udostępnione do was na tej stronie, o ile nie określone w formie pisemnej. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko.


W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, PORTAL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, wyraźnych ani dorozumianych, W TYM, MIĘDZY INNYMI, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do KONKRETNEGO CELU. PORTAL NIE GWARANTUJE, że ta strona, informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowania) lub usługi zawarte lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem tej strony; Serwery POTRALU; Lub e-mail wysłany z portalu są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z korzystania z tej strony lub z jakichkolwiek informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) lub usługi zawarte lub w inny sposób udostępnione do was na tej stronie, W TYM TAKŻE NIE TYLKO, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, I SZKODY, chyba że ustalono inaczej na piśmie z danym użytkownikiem.

Pewnych przepisów krajowych NIE POWINNY ograniczenia gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody. Jeśli te przepisy dotyczą Ciebie, niektóre lub wszystkie z powyższych ODPOWIEDZIALNOŚCI, wyłączeń lub ograniczeń nie ma zastosowania, a możesz mieć dodatkowe prawa.


PRAWO

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się, że prawo Polskie będzie poinformowane, bez względu na zasady kolizji przepisów prawa, a wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby powstać między tobą a Portalem.


Online Privacy Policy

Portal zależnie poszanowanie prawa do prywatności naszych użytkowników online i uznają znaczenie ochrony informacji od Ciebie. Przyjęliśmy korporacyjną szeroką On-line Privacy Policy ("Polityka prywatności"), który prowadzi do sposobu zbierania, przechowywania i korzystania z informacji podanych w Internecie. Proszę pamiętać, że ta polityka dotyczy wyłącznie stron prowadzonych przez Portal i jej spółek zależnych, a nie do stron internetowych prowadzonych przez inne firmy lub organizacji, do których linki są umieszone w seriwisie.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tego sprawozdania, należy najpierw skontaktować się z nami.


Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Naszym głównym celem gromadzenia danych osobowych jest zapewnienie Państwu produktów i usług udostępnianych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do naszych usług, do komunikowania się z Tobą, i zarządzać zarejestrowanego konta użytkownika, jeśli masz jedno konto.


Informacje zbierane podczas rejestracji


Jeśli pragniesz, aby mieć dostęp do niektórych ograniczonych odcinkach naszej stronie internetowej, będzie wymagane, aby stać się zarejestrowanym użytkownikiem i przedłożenia niektórych swoich danych osobowych do Portalu. Dzieje się tak w wielu przypadkach, takich jak podczas rejestrowania się do naszych usług lub jeżeli chcesz otrzymywać materiały marketingowe i informacje. Dane osobowe, które możemy zbierać w takich przypadkach może zawierać Twój adres IP, pełną nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, miasto, strefę czasową, numer telefonu oraz inne informacje, które zdecydujesz się z nami, lub że zdecydujesz się m.in. na Twoim profilu publicznym.


Korzystanie z informacji kontaktowych

Ponadto, możemy korzystać z informacji kontaktowych na rynek do Ciebie i udzielenie informacji na temat naszych produktów i usług. Jeśli zdecydujesz, w każdej chwili, że już nie chcesz otrzymywać takich informacji od nas, proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w portalu.


Zbieranie danych

Po odwiedzeniu strony, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, że Twoja przeglądarka wysyła przy każdej wizycie na stronie internetowej jako Log Data. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki lub domeny, z której odwiedzasz nasz serwis, odwiedzanych witryn, warunki wyszukiwania używane i żadnych reklam, na których można kliknąć. Dla większości użytkowników dostępu do Internetu od dostawcy usług internetowych adres IP będzie za każdym razem inny do logowania. Używamy danych do monitorowania wykorzystania witryny i naszego serwisu oraz dla administracji technicznej Witryny. Nie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi osobowymi w celu identyfikacji użytkowników, z wyjątkiem przypadku naruszenia Warunków korzystania z usługi


Ciasteczka i inne technologie


COOKIES:

Używamy cookies i innych technologii pasywnego gromadzenia danych demograficznych, spersonalizowane doświadczenie na naszej stronie monitorowanie reklam i innych działań. Cookies to małe pliki pobierane do komputera, aby śledzić aktywność na stronach internetowych. Możemy dołączać ciasteczka do danych osobowych. Cookies odwołuje się do informacji na temat produktów, które kupiłeś w naszym sklepie lub na stronie oglądanego. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia Twojego koszyka i upewnij się, że nie widzę tej samej reklamy wielokrotnie. Ponadto, używamy cookies w celu dostarczania treści do Twoich zainteresowań oraz monitorować wykorzystanie strony internetowej. Niektóre z naszych stron korzystają z usług zewnętrznych firm publikujących reklamy. Reklamy te mogą zawierać pliki cookie. Nasze firmy reklamowe gromadzą pliki cookie otrzymane z banerów reklamowych, a firma nie ma dostępu do tych informacji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową. Możesz wyłączyć cookies lub ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegać, gdy ciasteczka są wysyłane. Jednak niektóre obszary naszej strony nie będzie działać prawidłowo, jeśli to zrobisz. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wykorzystania plików cookie tylko przez Spółkę i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.


Inne technologie

Inne technologie stosowane m.in. jasne GIF i rejestrowanie adresów IP. Wyczyść GIF znany również jako błędy internetowe, sygnalizatory, lub tagi, to małe graficzne umieszczane na stronie internetowej, dokumentów opartych na sieci Web lub w wiadomości e-mail. Wyczyść GIF są niewidoczne dla użytkownika, ponieważ są one zazwyczaj bardzo małe (tylko 1 na 1 piksel) i taki sam kolor jak tło strony internetowej wiadomości, dokumentów lub e-mail. Nie używamy jasne GIF żeby zebrać informacje osobiste użytkownika. Możemy jednak używać jasnych GIF uchwycić statystycznych dotyczących korzystania z naszych stron internetowych, funkcji lub innych elementów na stronie internetowej. Możemy łączących te informacje użytkownikowi na personalizację doświadczenie użytkownika oraz do analizy statystycznej doświadczeń użytkowników na naszej stronie internetowej.


STRONY TRZECIE


Usługa osoba trzecia:

Użytkownicy mogą zarejestrować się na innych usług z naszej witryny internetowej. Niektóre produkty i / lub usługi dostępne na naszej stronie są dostarczane w partnerstwie z osobą trzecią (-ów) i może wymagać ujawnienia danych osobowych w celu rejestracji i dostępu do tych produktów i / lub usług. Takie produkty i / lub usługi określa partnerów zewnętrznych w punkcie rejestracji. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych produktów i / lub usług, Twoje dane osobowe zostaną przeniesione do takiej osoby trzeciej (-ów) i będzie przedmiotem polityki prywatności i praktykami tego podmiotu (-ów). Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki i polityki takiej osoby (ów) trzeciego i prywatności, w związku z tym, należy zapoznać się z praktykami i polityki takiej osoby trzeciej (ów) prywatności przed dostarczanie swoje dane osobowe w związku z takimi produktami i / lub usługi.


DOSTAWCY USŁUG

Angażujemy pewnych zaufanych stron trzecich do wykonywania funkcji i świadczą usługi dla nas, w tym, bez ograniczeń, hosting i utrzymanie, relacje z klientami, przechowywania baz danych i zarządzania, oraz kampanii marketingu bezpośredniego. Będziemy udostępniać danych osobowych z tych stron trzecich, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji i świadczenia takich usług, a jedynie na podstawie wiążących zobowiązań umownych, które wymagają, aby strony trzecie utrzymać prywatność i bezpieczeństwo danych.


Egzekwowanie prawa

Współpracujemy z rządem i ścigania urzędników lub osób prywatnych do egzekwowania i przestrzegania prawa. Możemy ujawnić żadnych informacji o Tobie do rządowych lub ścigania urzędników lub osób prywatnych, jak my, według własnego uznania, jest to konieczne lub stosowne odpowiedzi na zarzuty, procesu prawnego (w tym wezwania), do ochrony własności i prawa do firmy lub osoba trzecia, bezpieczeństwo publiczne lub osobę, w celu zapobieżenia lub zatrzymania nielegalnych, nieetyczne, lub prawnie zaskarżeniu działalność, lub zgodne z prawem. Strona została wyświetlona 6 razy..